Splashscreens - FSX
Krótki poradnik jak zmienić obrazek podczas uruchomiania FSX: 1. Po otwarciu do pełnej wielkości kliknąć prawym klawiszem myszki na obrazek na stronie i opcją "Zapisz obrazek jako" zapisać na   dysk komputera. 2. Otworzyć plik w dowolnym programie graficznym np.Paint i zapisać pod nazwą dlgsplash.bmp. Konieczne rozszerzenie .bmp. 3. Otworzyć katalog Uires w głównym folderze FSX i odnaleźć oryginalny plik dlgsplash.bmp. Zmienić jego nazwę na np.dlgsplash_backup.bmp. 4. Skopiować ściągnięty dlgsplash.bmp do katalogu Uires. 5. Uruchomić FSX.